بیمه آسماری

اطلاعات پایه

بیمه آسماری

  • خدمات بانک و بیمه


بیمه آتش سوزی، بیمه دندانپزشکی، بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان، بیمه تکمیل درمان، بیمه غرامت روزانه بستری در بیمارستان، بیمه حوادث، بیمه حمل و نقل، بیمه مسافرتی، بیمه مسافرتی مسافران ورودی، بیمه مهندسی

خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک24 واحد ۱۵

دفتر مرکزی کیش: جزیره کیش- خیابان سنایی- مجتمع بانک ها- ساختمان امین (پرهام)- بالای بانک گردشگری- طبقه اول- واحد 2

http://www.asmari-insurance.ir